rene uitzicht2

 

 

RENÉ HOKSBERGEN HEEFT EEN NIEUWE WEBSITE

 

WWW.ADOPTIONHOKSBERGEN.COM

 

 

 

 

Prof. Dr. R.A.C. Hoksbergen verricht al vele jaren onderzoek op het gebied van adoptie en verzorgt onderwijs op het terrein van niet-genetisch ouderschap. Tevens is hij beschikbaar voor consultatie voor volwassen geadopteerden en gezinnen met opvoedingsproblemen.

 

 

 

Nieuw boek

Kinderen die niet konden blijven. Zestig jaar adoptie in beeld

Het is een roerige geschiedenis. We zien een enorme wisseling in het aantal verzoeken om een kind te adopteren en in het aantal geplaatste adoptiekinderen. Helder wordt geanalyseerd waarom Nederlandse adopties bijna niet meer bestaan en de interlandelijke adoptie vanaf beginjaren zeventig zo belangrijk is. De geschiedenis met relevante statistieken wordt vanaf de beginfase uitgebreid in beeld gebracht. Aandacht voor het openen van de zogenaamde adoptiekanalen en weer de sluiting daarvan, het wel en wee in adoptiegezinnen, waarom mensen willen adopteren, hoe kinderen nog lang de negatieve effecten van hun verwaarlozing in hun geboorteland laten zien, opvattingen en gevoelens van adoptieouders en volwassen geadopteerden, de vele organisaties, veranderingen in procedures en wetgeving, en uitstapjes naar diverse buitenlanden. Ontwikkelingen daar hadden invloed op de Nederlandse adoptiesituatie. Ook de moderne voortplanting met al haar ethische dilemma’s komt uitgebreid aan bod. Het historische verhaal wordt voorzien van toepasselijke persoonlijke verhalen.

 

 

 

Contact

 

Prof. René Hoksbergen

Hartmanlaan 20

3768 XH Soest

Telnr: 035-6018069

r.a.c.hoksbergen@uu.nl

 

Sandra Knuiman

Universiteit Utrecht

Faculteit Sociale Wetenschappen

T.a.v. Sandra Knuiman

Postbus 80140

3508 TC Utrecht

Telnr: 030-2534804

s.knuiman@uu.nl